Meniu principal
Spaţiul meu
Stats
Utilaje pentru drumuri Camion-cisternă
Observaţii
Description :
  •  IPSAM
Essieux :
  •  3
  •  6x2
État :
  •  d''occasion


In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION, more information afficher les coordonnées
MAN WUKO IPSAM FOR CHANNEL CLEANING
year of production 2004
model 26.360
Mileage 417700
Special equipment is designed for hydrodynamic cleaning of drainage and sewage networks as well as for collecting and transporting liquid waste.
Application:
* cleaning of channels
* cleaning baskets of rainwater wells
* sludge removal from sewage treatment plants
* removal of pollutants from excavations, pits, etc.
* cleaning of industrial installations
* removal of hazardous materials
URACA P3-45 high pressure pump with a capacity of 406 l / min
Sterling Fluid System 200 vacuum pump flow rate: up to 3080 m3 / h 200 BAR
Tank capacity 15 450l
Stainless steel tank 9450 l + 6000 l
The tanks are so-called "tank-in-tank" type tanks. The dirty water tank is located in the fresh water tank. This means optimal weight distribution, regardless of which tank is filled. The tank is tilted and lifted upwards.
Main hose reel with 1 "thermoplastic spray hose,
Second 1/2 "Hose Reel
Bottom opened hydraulically upwards to a full cross-section
Pneumatic central locking
Radio control
A car in a superb technical condition!
IT IS AWESOME!
IN PERFECT CONDITION!
100% accident-free!
POSSIBILITY OF LOAN OR LEASING
_
-we take care of credit and leasing formalities
- simplified procedures 0% of the first deposit
-and newly opened companies
-and also customers entered into the KRD and BIG
MORE INFORMATION AT NO.afficher les coordonnées (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viberafficher les coordonnées (POL)
CAUTION.
This announcement is only commercial information and does not constitute an offer pursuant to Art. 66, §1 of the Civil Code. The seller is not responsible for any errors or out-of-date advertisements

In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION, more information afficher les coordonnées
MAN WUKO IPSAM DO CZYSZCZENIA KANAŁÓW
rok produkcji 2004
model 26.360
Przebieg 417700
VIDEOafficher les coordonnées
Specjalny sprzęt przeznaczony jest do hydrodynamicznego czyszczenia sieci odwadniających i kanalizacyjnych oraz do zbierania i transportu odpadów płynnych.
Zastosowanie:
* czyszczenie kanałów
* czyszczenie koszy studzienek deszczowych
* usuwanie szlamu z oczyszczalni
* usuwanie zanieczyszczeń z wykopów, dołów, itp.
* czyszczenie instalacji przemysłowych
* usuwanie materiałów niebezpiecznych
Pompa wysokiego ciśnienia URACA P3-45 o wydajności 406 l/min
Pompa próżniowa Sterling Fluid System 200 wydatek: do 3080 m3/h 200 BAR
Pojemność zbiornika 15 450l
Zbiornik ze stali nierdzewnej 9450 l + 6000 l
Zbiorniki są tak zwanymi zbiornikami typu „zbiornik w zbiorniku”. Zbiornik na brudną wodę znajduje się w zbiorniku świeżej wody. Oznacza to optymalny rozkład masy niezależnie od tego, który zbiornik jest napełniony. Zbiornik jest kiprowany, podnoszony do góry.
Główny bęben na wąż z termoplastycznym wężem natryskowym 1 ",
Drugi bęben na wąż 1/2"
Dennica otwierana hydraulicznie do góry na pełny przekrój poprzeczny
Pneumatyczne centralne ryglowanie
Sterowanie radiowe
SAMOCHÓD W REWELACYJNYM STANIE TECHNICZNYM!
WIZUALNIE PREZENTUJE SIĘ REWELACYJNIE!
W IDEALNYM STANIE!
100% BEZWYPADKOWY!
MOŻLIWOŚĆ KREDYTU lub LEASINGU
_
-załatwiamy formalności kredytowo leasingowe
-procedury uproszczone 0% pierwszej wpłaty
-oraz na nowo otwarte firmy
-a także klientów wpisanych do KRD i BIG
WIĘCEJ INFORMACJI POD NR.afficher les coordonnées (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viberafficher les coordonnées (POL)
UWAGA.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66,§ 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia

In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION, more information afficher les coordonnées
MAN WUKO IPSAM ДЛЯ ОЧИСТКИ КАНАЛОВ
год выпуска 2004
модель 26.360
Пробег 417700
Специальное оборудование предназначено для гидродинамической очистки дренажных и канализационных сетей, а также для сбора и транспортировки жидких отходов.
Заявление:
* чистка каналов
* чистка корзин дождевых колодцев
* удаление осадка из очистных сооружений
* удаление загрязняющих веществ из котлованов, котлованов и др.
* очистка промышленных установок
* удаление опасных материалов
Насос высокого давления URACA P3-45 производительностью 406 л / мин
Производительность вакуумного насоса Sterling Fluid System 200: до 3080 м3 / ч 200 БАР
Емкость бака 15 450л
Бак из нержавеющей стали 9450 л + 6000 л
Цистерны - это так называемые цистерны типа «бак в баке». Бак для грязной воды находится в баке для чистой воды. Это означает оптимальное распределение веса независимо от того, какой бак заполнен. Бак наклоняется и поднимается вверх.
Катушка для основного шланга с распылительным шлангом из термопласта диаметром 1 дюйм,
Вторая катушка для шланга 1/2 дюйма
Дно открывается гидравлически вверх на все поперечное сечение
Пневматический центральный замок
Радиоуправление
Автомобиль в отличном техническом состоянии!
ЭТО ПРЕВОСХОДНО!
В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ!
100% безаварийность!
ВОЗМОЖНОСТЬ КРЕДИТА ИЛИ АРЕНДЫ
_
-мы берем на себя кредитные и лизинговые формальности
- упрощенные процедуры 0% от первого депозита
-и недавно открывшиеся компании
-а также клиенты вошли в KRD и BIG
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА NO.afficher les coordonnées (ENG.RUS.POL) WhatsApp и Viberafficher les coordonnées (POL)
ОСТОРОЖНОСТЬ.
Это объявление является только коммерческой информацией и не является предложением в соответствии со ст. 66, § 1 Гражданского кодекса. Продавец не несет ответственности за какие-либо ошибки или устаревшие рекламные объявления.
Vreau sa văd tot
Vă interesează acest vehicul?
Nu așteptați, contactați chiar acum societatea VIK-POL pentru mai multe detalii!
La acest vânzător
Anunţuri similare